Sprzątanie terenów zewnętrznych Wrocław

Porządek dookoła budynku


Co oferujemy?

  • zamiatanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych w zależności od potrzeby i wielkości terenu,
  • pielęgnację trawników, która polega na regularnym koszeniu, grabieniu trawy, zbieraniu śmieci i nieczystości,
  • odśnieżanie wejść do budynków, chodników, parkingów i dróg dojazdowych – w zależności od potrzeb ręcznie lub przy użyciu sprzętu do odśnieżania,
  • usuwanie lodu, posypywanie piaskiem, solą drogową itp.