Sprzątanie terenów zewnętrznych Wrocław

Porządek dookoła budynku


Co oferujemy?

  • Podejmując się kompleksowego utrzymania czystości na Państwa terenie zewnętrznym oferujemy:zamiatanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych w zależności od potrzeby i wielkości terenu – ręcznie lub z użyciem samojezdnych zamiatarek ulicznychzbieranie i segregację śmieci, którą możemy uzupełnić o wywóz nieczystości z Państwa terenu
  • pielęgnację trawników, która polega na regularnym koszeniu, grabieniu trawy, zbieraniu śmieci i nieczystość
  • odśnieżanie wejść do budynków, chodników, parkingów i dróg dojazdowych – w zależności od potrzeb ręcznie lub przy użyciu sprzętu do odśnieżania
  • usuwanie lodu, posypywanie piaskiem, solą drogową itp.