Sprzątanie Wrocław

Codzienne utrzymanie czystości oraz porządku w obiektach dowolnego typu


Co oferujemy?

  • sprzątanie biur,
  • sprzątanie obiektów lotniskowych,
  • sprzątanie hal magazynowych,
  • sprzątanie hal przemysłowych oraz produkcyjnych,
  • sprzątanie obiektów handlowych,
  • sprzątanie hoteli,
  • sprzątanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
  • sprzątanie placówek oświatowych.

 

Jako profesjonalna firma sprzątająca, oferując Państwu usługi kompleksowe, możemy zapewnić takie działania, które łącząc odpowiednio dobraną kadrę pracowniczą, sprzęt do utrzymania czystości i technologie sprzątania, pozwolą obsłużyć wszelkie znajdujące się w konkretnym obiekcie pomieszczenia.

W ten sposób naszym klientom oferujemy nie tylko sprzątanie biur i zaplecza socjalnego, ale również całościową opiekę nad halami o charakterze handlowym, produkcyjnym i magazynowym oraz łączącymi je ciągami komunikacyjnymi.

Oprócz sprzątania biur oferujemy także opiekę nad otaczającymi budynki obszarami zielonymi i terenami zewnętrznymi. Każda z czynności porządkowych, które wykonuje nasza firma sprzątająca, może być wykonywana w całości obiektu bądź we wskazanych, życzeniem Państwa, pomieszczeniach.

Twoja firma sprzątająca Wrocław – Cleaning Company